Välkommen till dela som är DIGG:s samverksansplattform

Tillgänglighet för dela.digg.se

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur dela.digg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från dela.digg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info@digg.se
  • ring 0771-11 44 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har även ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Före publiceringen av webbplatsen genomfördes en omfattande granskning av dela.digg.se och konstaterade en rad brister kopplade till tillgänglighet. Utifrån granskningen har Digg tillsammans med leverantören åtgärdat  merparten av dessa.

Oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för digital förvaltning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för den funktion att skapa webbsidor som finns för administratörer i dela.digg.se då antal användare som innehar den rollen är få. De webbsidor som skapas av funktionen är tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av dela.digg.se med samma metod som används vid tillsyn av en webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 26 april 2022.

Webbplatsen publicerades 15 september 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 juni 2023.